گروه آموزشی راز کنکور
مناسبتی

التماس دعا

دوشنبه 15 تير 1394

 

 الهی…

 

با خاطری خسته…

دلی به تو بسته!

دست از غیر تو شسته…

در انتظار رحمتت نشسته ام. میدهی کریمی نمی دهی حکیمی…

می خوانی شاکرم میرانی صابرم…

الهی احوالم چنانست که می دانی واعمالم چنین است که می بینی نه پای گریز دارم ونه زبان ستیز…

الهی مشت خاکی را چه شاید و از او چه برآید و با او چه باید…

دستم بگیر یا الرحمن الراحمین .

ملتمس دعای شما در این لیالی نور و رحمت و قدرم

و شهادت حضرت علی ع را تسلیت عرض مینمایم