گروه آموزشی راز کنکور
  جلسه پشتیبان ها در تاریخ94/1/19 در دفتر کانون برگزار شد .در این جلسه راه های مقابله با استرس دانش اموزان در این ایام ،صحبت با والدین جهت فراهم نمومدن محیطی ارام و بدون تنش برای دانش آموزان و در نهایت جلسه های مشاوره کتاب که دانش آموزان با مشاوران ما در مورد منابع انتخابی خودشون صحبت بکنند . مشاوره کتاب با بنده(مهران جانی) در چهارشنبه و پنج شنبه قبل از هر آزمون در محل کانون برای خواهران و برادران برکزار می شود با پشتیبان خودتون صحبت تا  زمان جلسه رو با من هماهنگ کنند(کتاب های معرفی شده…

جلسه پشتیبان ها در فروردین ماه

پنجشنبه 20 فروردين 1394

 

جلسه پشتیبان ها در تاریخ94/1/19 در دفتر کانون برگزار شد .در این جلسه راه های مقابله با استرس دانش اموزان در این ایام ،صحبت با والدین جهت فراهم نمومدن محیطی ارام و بدون تنش برای دانش آموزان و در نهایت جلسه های مشاوره کتاب که دانش آموزان با مشاوران ما در مورد منابع انتخابی خودشون صحبت بکنند . مشاوره کتاب با بنده(مهران جانی) در چهارشنبه و پنج شنبه قبل از هر آزمون در محل کانون برای خواهران و برادران برکزار می شود با پشتیبان خودتون صحبت تا  زمان جلسه رو با من هماهنگ کنند(کتاب های معرفی شده صرفا کانون نیست). در جلسه پشتیبان ها از راه کار های تک تک پشتیبانان استفاده شد .