گروه آموزشی راز کنکور
  پشتیبان نام نام خانوادگى گروه آزمايشى رتبه تراز سمانه سادات براتى زهره حسن پور سوم تجربى 91 7643 سمانه سادات براتى فاطمه عليزاده سوم تجربى 784 7006 فرشته حقگو محبوبه محمودى سوم تجربى 1348 6757 سمانه سادات براتى فاطمه خلوصى سوم تجربى 1545 6687 فرشته حقگو ندا جنگجو سوم تجربى 1646 6653 محمد عباسى على چوپانى زاده سوم تجربى 1983 6546 محمد عباسى سجاد حسينى سوم تجربى 2318 6451 محمد عباسى سجاد فلاحتى سوم تجربى 2769 6329 سمانه سادات براتى پريسا پرى پور سوم تجربى 3298 6207 محمد عباسى سعيد رونقى سوم…

افراد برتر ازمون 21 فروردین

دوشنبه 24 فروردين 1394
http://s4.picofile.com/file/7928144294/21.gif

 

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سمانه سادات براتى

زهره

حسن پور

سوم تجربى

91

7643

سمانه سادات براتى

فاطمه

عليزاده

سوم تجربى

784

7006

فرشته حقگو

محبوبه

محمودى

سوم تجربى

1348

6757

سمانه سادات براتى

فاطمه

خلوصى

سوم تجربى

1545

6687

فرشته حقگو

ندا

جنگجو

سوم تجربى

1646

6653

محمد عباسى

على

چوپانى زاده

سوم تجربى

1983

6546

محمد عباسى

سجاد

حسينى

سوم تجربى

2318

6451

محمد عباسى

سجاد

فلاحتى

سوم تجربى

2769

6329

سمانه سادات براتى

پريسا

پرى پور

سوم تجربى

3298

6207

محمد عباسى

سعيد

رونقى

سوم تجربى

3369

6192

 

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سميه قامتى

رضا

قديمى

سوم رياضى

124

7245

محمد عباسى

سعيد

عباسى

سوم رياضى

209

7031

محمد عباسى

حامد

جعفرزاده

سوم رياضى

314

6857

محمد عباسى

سيد على

قائمى

سوم رياضى

350

6806

سمانه سادات براتى

دلارام سادات

ترحمى

سوم رياضى

451

6650

محمد عباسى

پوريا

نخعى

سوم رياضى

460

6641

سمانه سادات براتى

كوثر

طالبى

سوم رياضى

679

6410

محمد عباسى

امير مسعود

سپهريان

سوم رياضى

766

6336

محمد عباسى

محمد شهاب

ساقى

سوم رياضى

860

6271

محمد عباسى

محسن

اسداللهى

سوم رياضى

935

6230

 

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سمانه سادات براتى

نيلوفر

حبيب الهى

سوم انسانى

40

6964

زهره گلخانى

ساجده سادات

حسينى

سوم انسانى

42

6952

زهره گلخانى

مهديه

جمعه اسداباد

سوم انسانى

68

6782

زهره گلخانى

محدثه

مرتضى پور

سوم انسانى

163

6384

اكرم شريفى نژاد

سيده سهيلا

حسينى فندخت

سوم انسانى

187

6296

اكرم شريفى نژاد

حانيه

رشيدى فندخت

سوم انسانى

353

5965

زهره گلخانى

سكينه

رضائى

سوم انسانى

372

5936

زهره گلخانى

فرزانه

بلوچى

سوم انسانى

399

5904

حامد رحمتى

على اكبر

محمد زاده

سوم انسانى

469

5824

حامد رحمتى

حميد رضا

محمد زاده

سوم انسانى

493

5806

 

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سمانه سادات براتى

سوسن

تيزكار

دوم تجربى

499

6809

حسين غلامعلى نژاد

محمد

عرب

دوم تجربى

2734

5863

سمانه سادات براتى

فاطمه

زارعى پردان

دوم تجربى

3935

5615

حسين غلامعلى نژاد

سروش

فتوحى

دوم تجربى

4075

5589

حسين غلامعلى نژاد

مصطفى

ديمه گى

دوم تجربى

4357

5541

حسين غلامعلى نژاد

سجاد

يگانه

دوم تجربى

5203

5409

سمانه سادات براتى

فاطمه سادات

للهى

دوم تجربى

5387

5384

حسين غلامعلى نژاد

رضا

جمالى مقدم

دوم تجربى

6198

5268

پريسا جانى

مرضيه

امين زاده

دوم تجربى

7818

5072

پريسا جانى

مريم

الهى

دوم تجربى

8001

5052

 

 

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حسين غلامعلى نژاد

سيد سروش

مرتضوى مقدم

دوم رياضى

166

6792

فرشته حقگو

سيده فرزانه

اسلامى

دوم رياضى

305

6486

حسين غلامعلى نژاد

سيد على

قاسم زاده

دوم رياضى

320

6461

حسين غلامعلى نژاد

امير

اسماعيل پور مقدم

دوم رياضى

464

6261

حسين غلامعلى نژاد

صادق

صادقى

دوم رياضى

547

6179

حسين غلامعلى نژاد

بهنام

بكائيان

دوم رياضى

1144

5728

حسين غلامعلى نژاد

سيد على

ترابى

دوم رياضى

2233

5282

فرشته حقگو

فاطمه

چدانى

دوم رياضى

2356

5248

فرشته حقگو

فائزه

حداد

دوم رياضى

2878

5097

حسين غلامعلى نژاد

سجاد

تفكر

دوم رياضى

3097

5038

 

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حسين غلامعلى نژاد

حجت

ناروقه

دوم انسانى

7

7203

سمانه سادات براتى

نفيسه

كفاش دشت بياض

دوم انسانى

42

6434

حسين غلامعلى نژاد

محمدحسين

دهقان نژاد

دوم انسانى

47

6403

سمانه سادات براتى

نرجس

دشتبانى

دوم انسانى

87

6150

حسين غلامعلى نژاد

سيدمحسن

طالبى مقدم

دوم انسانى

227

5699

حسين غلامعلى نژاد

مرتضى

توسلى نيا

دوم انسانى

269

5602

حسين غلامعلى نژاد

هادى

بزركار

دوم انسانى

447

5301

سيد محمد خادم

جواد

نخعى

دوم انسانى

1285

4469

سيد محمد خادم

محمد

عاقل

دوم انسانى

1387

4387

سيد محمد خادم

حامد

صادقى تيغاب

دوم انسانى

1403

4368

 

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حسين غلامعلى نژاد

سيد مجتبى

ترابى

اول دبيرستان

183

7181

حسين غلامعلى نژاد

امين

مقراضى

اول دبيرستان

299

7014

حسين غلامعلى نژاد

رضا

نعمتى

اول دبيرستان

866

6589

حسين غلامعلى نژاد

ناصر

غلامى

اول دبيرستان

1926

6138

حسين غلامعلى نژاد

محمد على

اسماعيل نژاد

اول دبيرستان

2810

5889

پريسا جانى

هما

غفرانى

اول دبيرستان

2993

5841

محمد مهدى وليان

على

ساعدى

اول دبيرستان

3843

5659

حميدرضا محمدى

على

غلامحسينى

اول دبيرستان

5759

5317

حسين غلامعلى نژاد

مهدى

احمدى فرد

اول دبيرستان

5971

5282

مهران جانى

حسن

جانى

اول دبيرستان

8744

4920

 

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

محمد عباسى

حسين

سبزه كار

نقشه‌بردارى سوم

1

7682

اسلام خادم

على

نظرى اسفدن

نقشه‌بردارى سوم

2

7602

محمد عباسى

محمد

ذاكرى فر

نقشه‌بردارى سوم

3

7362

محمد عباسى

مرتضى

رازقى

نقشه‌بردارى سوم

6

7083

اسلام خادم

حسين

مركزى

نقشه‌بردارى سوم

6

7056

معين بنى اسدى

مهران

يعقوبى

نقشه‌بردارى سوم

8

7015

محمد عباسى

امير حسين

مهرور

نقشه‌بردارى سوم

10

6855

محمد عباسى

ايمان

جوهرى

نقشه‌بردارى سوم

11

6842

محمد عباسى

حميد رضا

جلالى

نقشه‌بردارى سوم

13

6816

معين بنى اسدى

محمد

محمد آبادى

نقشه‌بردارى سوم

20

6482

 

دانش آموزان برتر تیزهوشان ششم دبستان

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

مليحه خسروى

مرضيه

وظيفه دوست

ششم دبستان

507

7029

حامد رحمتى

على

كفاشى دشت بياض

ششم دبستان

1270

6689

مليحه خسروى

عادله

عزيزى

ششم دبستان

1281

6685

مليحه خسروى

فاطمه

قاصرى

ششم دبستان

1713

6556

صديقه خزائى

محمد مهدى

دشتگرد

ششم دبستان

1837

6520

حامد رحمتى

آرمين

مظفرى

ششم دبستان

2143

6434

مليحه خسروى

مائده

كاهى

ششم دبستان

2372

6378

مليحه خسروى

فاطمه

عيدى

ششم دبستان

2541

6335

صديقه خزائى

نويد

خزاعى

ششم دبستان

2560

6331

پريسا جانى

مليكا سادات

نصراللهى

ششم دبستان

2657

6313

مليحه خسروى

مرضيه

مبينى

ششم دبستان

2826

6276

مليحه خسروى

فاطمه

آزاد

ششم دبستان

3035

6236

مليحه خسروى

پريسا

حيرانى

ششم دبستان

3356

6173

مليحه خسروى

مليكا

مالدار مقدم

ششم دبستان

3426

6160

مليحه خسروى

فاطمه

احتشام زاده

ششم دبستان

3447

6157

حميده يعقوب زاده

جواد

عاقلى

ششم دبستان

3506

6147

حامد رحمتى

سينا

قلى پور

ششم دبستان

4052

6050

زهرا جاهد

مهدى

بخشى پور

ششم دبستان

4164

6027

مليحه خسروى

مبينا

وطن دوست

ششم دبستان

4209

6018

حميده يعقوب زاده

محمد حسين

ملايى

ششم دبستان

4277

6004

مليحه خسروى

ريحانه

گلى

ششم دبستان

4302

6000