گروه آموزشی راز کنکور
کلید های طلایی بهترین روش درس خواندن مطالعه و درس خواندن یک مهارت است که لازم است بر اساس روش هایی به این مهارت دست یافت. دانش آموز موفق فردی است که گام های رسیدن به موفقیت را به درستی و با دقت پشت سر گذارد. و نباید فراموش کرد که موفقیت و پیروزی هدیه ای است که داده نمی شود، بلکه کسب کردنی است و بر پایه های توکل به خداوند، برنامه ریزی و تلاش استوار می باشد.  مطالعه بخشی از زندگی است و مانند ضروری ترین و بدیهی ترین کارها مثل خوردن و خوابیدن باید ضرورتش را پذیرفت و از آن غافل نشد. برای موفقیت…

کلید های طلایی بهترین روش درس خواندن

دوشنبه 07 ارديبهشت 1394

کلید های طلایی بهترین روش درس خواندن

کلید های طلایی بهترین روش درس خواندن

مطالعه و درس خواندن یک مهارت است که لازم است بر اساس روش هایی به این مهارت دست یافت. دانش آموز موفق فردی است که گام های رسیدن به موفقیت را به درستی و با دقت پشت سر گذارد. و نباید فراموش کرد که موفقیت و پیروزی هدیه ای است که داده نمی شود، بلکه کسب کردنی است و بر پایه های توکل به خداوند، برنامه ریزی و تلاش استوار می باشد.

 

مطالعه بخشی از زندگی است و مانند ضروری ترین و بدیهی ترین کارها مثل خوردن و خوابیدن باید ضرورتش را پذیرفت و از آن غافل نشد. برای موفقیت و پیروزی در مطالعه کلیدهای طلایی زیر را پیشنهاد می کنیم باشد که با این کلیدها تمامی درها به آسانی به روی شما باز شود:

کلید های طلایی بهترین روش درس خواندنکلید شماره ۱: برنامه ریزی 

کلید های طلایی بهترین روش درس خواندنکلید شماره ۲: روش های صحیح مطالعه

کلید های طلایی بهترین روش درس خواندنکلید شماره ۳: مرور مطالب

کلید های طلایی بهترین روش درس خواندنکلید شماره ۴: اعتماد به نفس و علاقه و انجام فعالیت

کلید های طلایی بهترین روش درس خواندنکلید شماره ۵: زمان مطالعه

 کلید های طلایی بهترین روش درس خواندنکلید شماره ۶: مکان مطالعه