گروه آموزشی راز کنکور
      دیوان قضا خطی ز دیوان علی ست   سُکان قدر، در یَدِ فرمان علی ست   طبع من و مدح مرتضی، شرمم باد   آن جا که خدای من ثنا خوان علی ست   ***   تا حُبّ علی بُود مرا در رگ و پوست   رنجم ندهد سرزنش دشمن و دوست   جز نام علی لب به سخن وا نکنم   "از کوزه همان برون تراود که در اوست" میلاد با سعادت امیر المومنین علی (ع) و روز پدر بر همگان مبارک

میلاد امیر المومنین (ع)

پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394

 

 

 

دیوان قضا خطی ز دیوان علی ست

 

سُکان قدر، در یَدِ فرمان علی ست

 

طبع من و مدح مرتضی، شرمم باد

 

آن جا که خدای من ثنا خوان علی ست

 

***

 

تا حُبّ علی بُود مرا در رگ و پوست

 

رنجم ندهد سرزنش دشمن و دوست

 

جز نام علی لب به سخن وا نکنم

 

"از کوزه همان برون تراود که در اوست"

میلاد با سعادت امیر المومنین علی (ع) و روز پدر بر همگان مبارک