گروه آموزشی راز کنکور
با سلام، نزدیک کنکور شده و باز استرس این مهمان ناخوانده به سراغ دانش آموزان عزیز کنکوری اومده به همین منظور چند نکته قابل اهمیت رو براتون بازگو میکنم امیدوارم مفید باشه،لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید-  شمارش کنیدیک روش موثر برای برخورد با موقیعت های استرس آور، شمارش تا عدد 10 است.ایـن کار کمک می کند از لحاظ فکری و روانی از آن لحظه استرس آور دور شده و 10 ثـانـیه بشما وقت می دهد تا از آن شرایط خود را رها کنید.فرض کنید این عمل، ریموت کنترل زندگی شما است. دکمه pause را میزنید. وقتی تا عدد 10 شمارش…

روش های کاهش استرس

سه شنبه 15 ارديبهشت 1394

روش های کاهش استرس

با سلام، نزدیک کنکور شده و باز استرس این مهمان ناخوانده به سراغ دانش آموزان عزیز کنکوری اومده به همین منظور چند نکته قابل اهمیت رو براتون بازگو میکنم امیدوارم مفید باشه،لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید

شمارش کنید
یک روش موثر برای برخورد با موقیعت های استرس آور، شمارش تا عدد 10 است.ایـن کار کمک می کند از لحاظ فکری و روانی از آن لحظه استرس آور دور شده و 10 ثـانـیه بشما وقت می دهد تا از آن شرایط خود را رها کنید.فرض کنید این عمل، ریموت کنترل زندگی شما است. دکمه pause را میزنید. وقتی تا عدد 10 شمارش کـردید دوباره دکمه "play" را فشار می دهید. در نتیجه در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار خواهید گرفت.

-موقتا" بگریزید
هنگامی که در خود احساس استرس شدید می کنید بهتر اسـت بـطور فـیزیکی خود را از محیط دور کنید. کمی قدم زده و نفسی تازه کنید. مدتی بـه داخـل شهـر رفـتـه و فـکر خود را از مسائل دغدغه آور رها کنید. البته منظور ایـن نـیست که کـلا" مـیدان را خـالی کنید، بلکه ترک موقعیت برای چند لحظه و مراجعت دوباره با فکری آزاد و تازه باعث رهای از استرس و انجام بهتر کارها خواهد شد.

-شیئی را فشار دهید
معمولا" فشردن چیزی با دسـت بـاعـث کاهـش استرس و دغدغه خاطر می گردد. شما می توانید مثلا" یک حلقه تقویت کننده مچ دست بهمراه داشته باشیدو هنگام استرس آن را در دست خود فشار دهید..

-سخت نگیرید
وقتی بدلیل موضوعی دچار استرس می شـوید، از خـودتـان سؤال کنید که آیا آن موضوع اینقدر اهمیت دارد که بخاطرش دچار پریشانی شوید. واقعیت این است که اکثر مسائل روزمره که باعث ایجاد استرس می گردند تهدیدی برای زندگی بشمار نمیایند مگر اینکه مربوط به اموری از قبیل خانواده یا سلامتی افراد باشند.
اینها مسائل تعیین کننده زندگی نبوده و باعث بروز فاجعه نمی گردند.کمی راحت تر گرفتن موقیعتها باعث کاهش سطح استرس و فشارهای روانی ناشی از آن در شما می شود.

-نفس عمیق بکشید
تنفس بجز داشتن اثرات حیات بخش میتواند در آرام نـمودن شما نیز بسیار موثر باشد. هنگام استرس نفس عمیق کشیده و خود را از لحاظ جسمانی و روانی آرام کنید.
بدون استرس زندگی کنید!