گروه آموزشی راز کنکور
نفرات برتر آزمون 25 اردیبهشت 94 سالروز بعثت پیامبر اعظم (ص) منادی توحید و پیام آور صلح و دوستی مبارک باد   نام پشتیبان نام نام خانوادگى گروه آزمايشى رتبه تراز محمد عباسى سجاد زارعى سوم تجربى 102 7529 آسیه بنی اسدی زهره حسن پور سوم تجربى 333 7104 فرشته حقگو محبوبه محمودى سوم تجربى 492 6893 فرشته حقگو ندا جنگجو سوم تجربى 778 6661 آسیه بنی اسدی فاطمه خلوصى سوم تجربى 944 6563 فرشته حقگو زهرا حسن پور سوم تجربى 2198 6000 محمد عباسى حسين رضائى سوم تجربى 2384 5942 محمد عباسى سجاد فلاحتى سوم تجربى 2422…

نفرات برتر آزمون 25 اردیبهشت 94

جمعه 25 ارديبهشت 1394

نفرات برتر آزمون 25 اردیبهشت 94

سالروز بعثت پیامبر اعظم (ص) منادی توحید و پیام آور صلح و دوستی مبارک باد

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

محمد عباسى

سجاد

زارعى

سوم تجربى

102

7529

آسیه بنی اسدی

زهره

حسن پور

سوم تجربى

333

7104

فرشته حقگو

محبوبه

محمودى

سوم تجربى

492

6893

فرشته حقگو

ندا

جنگجو

سوم تجربى

778

6661

آسیه بنی اسدی

فاطمه

خلوصى

سوم تجربى

944

6563

فرشته حقگو

زهرا

حسن پور

سوم تجربى

2198

6000

محمد عباسى

حسين

رضائى

سوم تجربى

2384

5942

محمد عباسى

سجاد

فلاحتى

سوم تجربى

2422

5931

فرشته حقگو

محدثه

احمديان

سوم تجربى

2455

5921

فرشته حقگو

راضيه

لطفى

سوم تجربى

2808

5825

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

محمد عباسى

سعيد

عباسى

سوم رياضى

15

7696

محمد عباسى

امير حسين

آرين زاد

سوم رياضى

19

7637

محمد عباسى

سيد على

قائمى

سوم رياضى

158

6781

محمد عباسى

حامد

جعفرزاده

سوم رياضى

236

6586

آسیه بنی اسدی

كوثر

طالبى

سوم رياضى

251

6563

محمد عباسى

مرتضى

قناد

سوم رياضى

255

6558

محمد عباسى

محمد مهدى

كمالى

سوم رياضى

332

6396

محمد عباسى

محمد هادى

كمالى

سوم رياضى

437

6267

آسیه بنی اسدی

دلارام سادات

ترحمى

سوم رياضى

610

6087

مهران جانى

حسين

بسكابادى

سوم رياضى

612

6082

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

زهره گلخانى

صالحه سادات

ايوب نژاد

سوم انسانى

10

6980

آسیه بنی اسدی

نيلوفر

حبيب الهى

سوم انسانى

44

6521

زهره گلخانى

زهرا

خورسندى

سوم انسانى

64

6382

زهره گلخانى

نيره

قلندرى

سوم انسانى

80

6276

زهره گلخانى

شيرين

شريف زاده

سوم انسانى

83

6261

زهره گلخانى

فاطمه

طاهرى نسب

سوم انسانى

117

6132

زهره گلخانى

فاطمه

على اكبرى

سوم انسانى

127

6094

زهره گلخانى

زهرا

بهروش

سوم انسانى

141

6066

حامد رحمتى

حميد رضا

محمد زاده

سوم انسانى

169

5984

آسیه بنی اسدی

فاطمه

زرگر

سوم انسانى

175

5973

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

فرشته حقگو

سيده فرزانه

اسلامى

دوم رياضى

144

6729

حسين غلامعلى نژاد

سيد سروش

مرتضوى مقدم

دوم رياضى

266

6427

حسين غلامعلى نژاد

امير

اسماعيل پور مقدم

دوم رياضى

273

6417

حسين غلامعلى نژاد

صادق

صادقى

دوم رياضى

341

6286

حسين غلامعلى نژاد

سيد على

ترابى

دوم رياضى

786

5734

حسين غلامعلى نژاد

بهنام

بكائيان

دوم رياضى

1498

5274

فرشته حقگو

تكتم

نادرى

دوم رياضى

1642

5196

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حسين غلامعلى نژاد

محمد

عرب

دوم تجربى

1777

5903

آسیه بنی اسدی

فاطمه

زارعى پردان

دوم تجربى

2301

5707

حسين غلامعلى نژاد

رضا

جمالى مقدم

دوم تجربى

2594

5610

حسين غلامعلى نژاد

سروش

فتوحى

دوم تجربى

3224

5445

حسين غلامعلى نژاد

مرتضى

رمضانى

دوم تجربى

4049

5259

حسين غلامعلى نژاد

مهدى

دوستى

دوم تجربى

4246

5219

پريسا جانى

مريم

الهى

دوم تجربى

4527

5158

آسیه بنی اسدی

ساجده

سرورى

دوم تجربى

4695

5129

پريسا جانى

مژگان

على نژاد

دوم تجربى

4823

5106

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حسين غلامعلى نژاد

حجت

ناروقه

دوم انسانى

12

6963

حسين غلامعلى نژاد

هادى

بزركار

دوم انسانى

15

6888

آسیه بنی اسدی

نفيسه

كفاش دشت بياض

دوم انسانى

39

6323

آسیه بنی اسدی

نرجس

دشتبانى

دوم انسانى

86

5993

حسين غلامعلى نژاد

محمدحسين

دهقان نژاد

دوم انسانى

139

5775

حسين غلامعلى نژاد

مرتضى

توسلى نيا

دوم انسانى

262

5422

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حسين غلامعلى نژاد

امين

مقراضى

اول دبيرستان

7

7705

حسين غلامعلى نژاد

سيد مجتبى

ترابى

اول دبيرستان

226

7001

حسين غلامعلى نژاد

ناصر

غلامى

اول دبيرستان

467

6691

حسين غلامعلى نژاد

رضا

نعمتى

اول دبيرستان

812

6387

پريسا جانى

هما

غفرانى

اول دبيرستان

2152

5793

پريسا جانى

سمانه

كريمى

اول دبيرستان

4727

5166

حسين غلامعلى نژاد

مهدى

شاهين

اول دبيرستان

4917

5127

 پیروز باشید