گروه آموزشی راز کنکور
  شاید تاکنون اقدام به برنامه ریزی های زیادی کرده باشید و اتفاقا در پاره ای از موارد هم موفق بوده اید اما در نهایت با برنامه شما به شکست محکوم بوده است یا نتیجه اکتسابی شما منطبق بر فعالیت های شما نبوده است. می دانید چرا؟شما برای موفقیت در هر کاری نیاز به دانستن اطلاعات لازم برای انجام آن کار و استفاده از تجربیات مثبت دیگران دارید.                                        این که برنامه ریزی های…

برنامه ریزی مسیر دستیابی به هدف ها

یکشنبه 27 ارديبهشت 1394

 برنامه ریزی مسیر دستیابی به هدف ها

 

شاید تاکنون اقدام به برنامه ریزی های زیادی کرده باشید و اتفاقا در پاره ای از موارد هم موفق بوده اید اما در نهایت با برنامه شما به شکست محکوم بوده است یا نتیجه اکتسابی شما منطبق بر فعالیت های شما نبوده است. می دانید چرا؟شما برای موفقیت در هر کاری نیاز به دانستن اطلاعات لازم برای انجام آن کار و استفاده از تجربیات مثبت دیگران دارید.                                        

این که برنامه ریزی های شما هر بار با شکست مواجه شده است، چیز غیرمنتظره ای نبوده است بر عکس داشتن این توقع که شما بدون دانستن مبانی اقدام به برنامه ریزی کرده اید و حتما هم موفق خواهید بود، امری است غیر طبیعی بنابراین برای تدوین یک برنامه جامع ابتدا باید به یک سری اصول توجه کنید که عبارتند از:

۱) برنامه ریزی باید منطبق بر واقعیت باشد:

در برخی اوقات مشاهده می شود دانش آموزان برخلاف آنچه واقعی است، اقدام به برنامه ریزی می کنند به طور مثال یک دانش آموز در طول هفته فقط برای مطالعه مفید ٣٠ ساعت زمان دارد اما هنگام برنامه ریزی ٤٠ یا ٤٥ ساعت برنامه ریزی تدوین می کند. این دقیقا اولین حلقه از زنجیر موفقیت در اجرای برنامه ریزی است که اگر به آن توجه شود، موجب موفقیت و بی توجی به آن باعث شکست در برنامه ها خواهد شد.

۲) برنامه ریزی باید با توجه به توانایی های شخصی تدوین شود:

حتما زمانی که از برنامه ریزی ساعتی استفاده کرده اید، متوجه شده اید در برخی بازه ها حجم مطلب مشخص شده با زمان مطابقت ندارد، برای برخی دروس کمتر از حد لازم زمان قرار داده اید و برای برخی دیگر بیش از مورد نیاز وقت اختصاص داده اید یا ممکن است در ساعتی برنامه ریزی کرده اید که قصد مطالعه دارید اما به طور متناوب در این زمان شما کسل هستید و احساس می کنید بار ذهنی مناسبی ندارید و مشکلاتی از این قبیل.

۳) توجه به برنامه مدرسه و حجم تکالیف شما در مدرسه

بیشتر داوطلبان کنکور که علاوه بر مدرسه در کلاس های کنکور شرکت می کنند، برای فعالیت های مدرسه اهمیت کمتری قائل می شوند، بنابراین فعالیت های مدرسه در برنامه های ایشان نقشی ندارد. اجازه بدهید این موضوع را با ذکر مثالی بیان کنم تا اهمیت آن برای شما بیش از قبل مشخص شود:

شما دانش آموز دوره پیش دانشگاهی هستید، در عین حال به کلاس کنکور هم می روید، دبیران صبح مدرسه به شما تکالیفی را برای انجام دادن می دهند، اما شما برای آنها اهمیت قائل نمی شوید و صرفا به انجام فعالیت های کلاس کنکور می پردازید، این ماجرا اثری روی فعالیت های شما نمی گذارد تا شب روزی که باید تکالیف را ارائه دهید، می دانید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شما مجبورید حجم زیادی از تکالیف را امشب انجام دهید یعنی در حقیقت روزهایی در طول هفته هستند که شما فعالیت سبک تری دارید و در برخی دیگر از روز ها با حجم زیادی از فعالیت ها مواجه هستید.

آیا این بی نظمی در روند اجرای برنامه شما تاثیر منفی نخواهد گذاشت؟ همین روند و فرآیند در مورد آزمون های داخلی مدرسه و سایر فعالیت ها و بخصوص برنامه های آموزشی مدرسه نیز صادق است. بنابراین توجه به برنامه های مدرسه موجب تقویت اجرای برنامه و بی توجهی به آن باعث ایجاد خلل در روند برنامه ریزی شما خواهد شد.