گروه آموزشی راز کنکور
هدف‌گذاری چند تا از ده تا یکی از ابتکارات کاظم قلم‌چی است. ما برای رسیدن به موفقیت در آینده هدف‌گذاری می‌کنیم. اگر این روش بیان نمی‌شد هدف‌گذاری هایی که ما انجام می‌دادیم ملموس نبود مثلا دانش‌آموز در مورد ترازش بیان می‌کند که می‌خواهد ترازش 6000 شود ولی به طور مشخص نمی‌داند که باید در مقایسه با آزمون قبل چند سوال را پاسخ دهد تا این موضوع محقق شود یا در مورد یک درس دانش‌آموز بیان می‌کند که زیست را می‌خواهد 55 درصد بزند ولی…

هدف‌گذاری چند تا از ده تا و مزیت‌های آن

چهارشنبه 30 ارديبهشت 1394

 هدف‌گذاری چند تا از ده تا و مزیت‌های آن

هدف‌گذاری چند تا از ده تا یکی از ابتکارات کاظم قلم‌چی است. ما برای رسیدن به موفقیت در آینده هدف‌گذاری می‌کنیم. اگر این روش بیان نمی‌شد هدف‌گذاری هایی که ما انجام می‌دادیم ملموس نبود مثلا دانش‌آموز در مورد ترازش بیان می‌کند که می‌خواهد ترازش 6000 شود ولی به طور مشخص نمی‌داند که باید در مقایسه با آزمون قبل چند سوال را پاسخ دهد تا این موضوع محقق شود یا در مورد یک درس دانش‌آموز بیان می‌کند که زیست را می‌خواهد 55 درصد بزند ولی مسیر رسیدن به این هدف مشخص نیست و ملموس نیست. هدف باید واضح و مشخص باشد و باید بدانیم که چه می‌خواهیم. موضوع دیگر این است که نباید رویایی و بلندپروازانه هدف‌گذاری ‌کنیم و هدف‌گذاری چند تا از ده تا برمبنای واقعیت‌های گذشته است.

هدف‌گذاری به روش چند تا از ده تا سبب می‌شود که هدف برای دانش‌آموز مشخص و معین، قابل اندازه‌گیری، در دسترس و برمبنای نتایج قبلی باشد. مثلا دانش‌آموز درسی را در آزمون 5 از ده تا پاسخ می‌دهد و برای آزمون بعد هدف‌گذاری می‌کند که 6 تا از ده تا پاسخ دهد و این که انتظار افزایش یک واحد افزایش را داشته باشیم منطقی است ولی هدف‌گذاری نباید غیرواقعی باشد.

و اما برای هدف‌گذاری چه کار باید انجام دهیم؟ فرض کنید درصد شما در یک درس 20 درصد است. یکان این عدد را گرد می‌کنیم و می‌شود 2 تا از ده. دقت کنید که ده تا ملموس است مثلا ما ده انگشت داریم و در پاسخ‌نامه ده سوال ده سوال از هم جدا شده‌اند. اگر دانش‌آموزی درسی را 25 درصد پاسخ داده باشد و ما 25 درصد را به 3 تا از ده تا گرد کنیم در آزمون بعدی منطقی است که تلاش کند که 4 تا از هر ده سوال پاسخ دهد یعنی فقط یک سوال از هر ده سوال بیشتر پاسخ دهد.

پس در مورد هدف‌گذاری دو نکته کلیدی را بیان کردیم: وقتی نتیجه آزمون را گرفتید و درصدهایتان را به واحد چند تا از ده تا تبدیل کردید برای یک درس یا دو درس یک واحد افزایش در نظر بگیرید و سعی کنید تا آزمون بعدی در آن دو درس با حفظ دیگر دروس یک واحد از ده تا پیشرفت کنید.

یکی از محاسن روش هدف‌گذاری چند تا از ده تا این است که تعداد غلط‌های دانش‌آموزان را هم کاهش می‌دهد. دانش‌آموزان باید سعی کنند که هر دو هفته یک بار به آن پیشرفت برسند در جایگاه واقعی خودشان قرار بگیرند.

دانش‌آموزان تمام مقاطع می‌توانند هدف‌گذاری کنند و رقابت با خودشان را انجام دهند و در یک یا دو درس پیشرفت ‌کنند.