گروه آموزشی راز کنکور
کنکور نزدیکه و زمان زیادی باقی نمونده در این ایام چندین نکته حائز اهمیته از جمله: 1.در این ایام با تست زدن خود را محک بزنید و کمتر درس ها را مرور کنید. 2.از مصرف داروهای خواب آور در این ایام پرهیز کنید و اگر استرس شدیدی دارید میتوانید یک تا دو لیوان جوشانده لیمو عمانی یا گل گاوزبان مصرف کنید. 3.ساعت بیولوژیک خود را تنظیم کنید به این صورت که اگر کسی که عادت دارد در ساعات معینی مطالعه کند، در صورتی که بخواهد به اجبار  این ساعت را تغییر دهد،از مطالعه اش نتیجه ی خوبی نخواهد گرفت . اگر در روزهای…

روزهای حساس و پایانی تا کنکور

سه شنبه 05 خرداد 1394

روزهای حساس و پایانی تا کنکور

کنکور نزدیکه و زمان زیادی باقی نمونده در این ایام چندین نکته حائز اهمیته از جمله:

1.در این ایام با تست زدن خود را محک بزنید و کمتر درس ها را مرور کنید.

2.از مصرف داروهای خواب آور در این ایام پرهیز کنید و اگر استرس شدیدی دارید میتوانید یک تا دو لیوان جوشانده لیمو عمانی یا گل گاوزبان مصرف کنید.

3.ساعت بیولوژیک خود را تنظیم کنید به این صورت که اگر کسی که عادت دارد در ساعات معینی مطالعه کند، در صورتی که بخواهد به اجبار  این ساعت را تغییر دهد،از مطالعه اش نتیجه ی خوبی نخواهد گرفت . اگر در روزهای پایانی تا دیر وقت شب برای درس خواندن بیدار بمانید، صبح دیر بلند می شوید .

4.شاداب باشید،آرامش با شادابی ارتباط مستقیم دارد. آن قدر حجم کار خود را زیاد نکنید و آن قدر به خود سخت نگیرید که هرچه به کنکور نزدیک تر شوید، خسته و بی حوصله باشید .باید آن قدر سرحال و شاداب باشید که وقتی به روز کنکور می رسید با روحیه ای آماده سر جلسه حاضر شوید .

5. پدرها و مادرها بخوانند

کنکور تمام زندگی نیست و در صورت عدم موفقیت در کنکور، وقت برای جبران آن وجود دارد .پس لطف کنید و فضای خانه را آرام نگهدارید و از مقایسه توانایی های فرزندان خود با دیگران پرهیز کنید .خانواده ها باید به همان اندازه که به درس خواندن فرزندانشان اهمیت می دهند، برای فراهم کردن محیطی آرام و بدون تنش هم تلاش کنند.بعضی از خانواده ها خودشان عامل ایجاد اضطراب در فرزندانشان هستند .با آرزوی موفقیت برای شما