گروه آموزشی راز کنکور
اسامی دانش آموزانی که با تلاش و همت و شرکت در آزمون های کانون توانستن در آزمون های ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی سربلند باشند   ردیف نام نام خانوادگی مدرسه 1 مليكا سادات نصراللهى کانون دختر 2 فاطمه اطمينان کانون دختر 3 زهره دلخواه کانون دختر 4 زهرا سادات شمسى کانون دختر 5 فرحناز عابدی کانون دختر 6 الهه فاضلى پور کانون دختر 7 فاطمه کاهی کانون دختر 8 امير مسعود زارع نژاد کانون پسر 9 على بهرامى راد کانون پسر 10 يوسف قائم پناه کانون پسر 11 سینا نقاش مودی کانون پسر 12 على كفاشى دشت بياض کانون پسر…

نفرات برتر تیز هوشان و نمونه دولتی دبستان

دوشنبه 01 تير 1394

نفرات برتر تیز هوشان و نمونه دولتی دبستان

اسامی دانش آموزانی که با تلاش و همت و شرکت در آزمون های کانون توانستن در آزمون های ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی سربلند باشند

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرسه

1

مليكا سادات

نصراللهى

کانون دختر

2

فاطمه

اطمينان

کانون دختر

3

زهره

دلخواه

کانون دختر

4

زهرا سادات

شمسى

کانون دختر

5

فرحناز

عابدی

کانون دختر

6

الهه

فاضلى پور

کانون دختر

7

فاطمه

کاهی

کانون دختر

8

امير مسعود

زارع نژاد

کانون پسر

9

على

بهرامى راد

کانون پسر

10

يوسف

قائم پناه

کانون پسر

11

سینا

نقاش مودی

کانون پسر

12

على

كفاشى دشت بياض

کانون پسر

13

محمد رضا

خسروى قومنجان

کانون پسر

14

سينا

قلى پور

کانون پسر

15

سينا

يزدان پناه

کانون پسر

16

مهدى

خسروى

شهید فهمیده

17

پوريا

اكبرى

شهید فهمیده

18

خليل

خاتمى

شاهد پسرانه

19

وحيد رضا

محمدى مطلق

شاهد پسرانه

20

محمد مهدى

دشتگرد

شاهد پسرانه

21

محمود

غلامى نوغاب

شاهد پسرانه

22

متين

كاهى

شاهد پسرانه

23

محمد

رحمتى مقدم

شاهد پسرانه

24

عباس

طلايى

شاهد پسرانه

25

احمد

غلامى نوغاب

شاهد پسرانه

26

نويد

خزاعى

شاهد پسرانه

27

امير محمد

مشيرى راد

شاهد پسرانه

28

محمد عرفان

آذره

شاهد پسرانه

29

پويا

فيضى

شاهد پسرانه

30

مهرداد

قوى

شاهد پسرانه

31

عليرضا

صالحى

شاهد پسرانه

32

رسول

صباح

شاهد پسرانه

33

محبوبه سادات

حسينى دشت بياض

رهروان راه امام

34

محدثه

محمدى

رهروان راه امام

35

مهسا

مرتضوى

رهروان راه امام

36

زهرا

رحمتى

امام حسین دختر

37

مبينا

وطن دوست

امام حسین دختر

38

فاطمه

عيدى

امام حسین دختر

39

عادله

عزيزى

امام حسین دختر

40

مرضيه

مبينى

امام حسین دختر

41

فاطمه

آزاد

امام حسین دختر

42

مرضيه

وظيفه دوست

امام حسین دختر

43

مبينا

حسن زاده

امام حسین دختر

44

فاطمه

قاصرى

امام حسین دختر

45

عارفه

گلكار مقدم

امام حسین دختر

46

فاطمه

احتشام زاده

امام حسین دختر

47

ماجده

تراب زاده مقدم

امام حسین دختر

48

مائده

تراب زاده مقدم

امام حسین دختر

49

ريحانه

گلى

امام حسین دختر

50

مائده

محمدنژاد

امام حسین دختر

51

مليكا

مالدار مقدم

امام حسین دختر

52

مائده

كاهى

امام حسین دختر

53

مرضيه سادات

يعقوبى

امام حسین دختر

54

مهسا

عباسى

امام حسین دختر

55

نسترن

نوربخش

امام حسین دختر

56

شاه پرند

شاهین

امام حسین دختر

57

عليرضا

سلمان زاده

امام حسین پسر

58

محمد حسين

ملايى

امام حسین پسر

59

امير رضا

چوبدارى

احسان

60

شقایق

زارعی

سروش

در صورتی که احتمالا اسم دانش آموزی در این لیست قید نشده لطفا تا تاریخ 4 تیر با شماره 32527360 تماس بگیرید. ممنون

پیروز و سربلند باشید