گروه آموزشی راز کنکور
  یکی از برنامه های ویژه برای دانش آموزان سال چهارم مطالعه ی درس های عمومی و استفاده از کتاب زرد عمومی در تابستان است. شاید با خود بگویید چون درس های عمومی فرار هستند مطالعه ی آن ها در تابستان ضرورتی ندارد. ولی لازم است به منطق این برنامه هم توجه داشته باشید. اگر به برنامه ی تابستان نگاه کنید خواهید دید که علاوه بر سوالات معمول برای هر درس ، در هر آزمون یک مجموعه سوال از کنکورهای سال های قبل را در آزمون خواهید داشت. هدف از مطالعه ی عمومی ها و حل سوال های کتاب زرد عمومی آشنایی با سبک سوالات…

درس‌های عمومی را در تابستان بخوانید

چهارشنبه 24 تير 1394

 

درس‌های عمومی را در تابستان بخوانید

یکی از برنامه های ویژه برای دانش آموزان سال چهارم مطالعه ی درس های عمومی و استفاده از کتاب زرد عمومی در تابستان است.

شاید با خود بگویید چون درس های عمومی فرار هستند مطالعه ی آن ها در تابستان ضرورتی ندارد. ولی لازم است به منطق این برنامه هم توجه داشته باشید.

اگر به برنامه ی تابستان نگاه کنید خواهید دید که علاوه بر سوالات معمول برای هر درس ، در هر آزمون یک مجموعه سوال از کنکورهای سال های قبل را در آزمون خواهید داشت. هدف از مطالعه ی عمومی ها و حل سوال های کتاب زرد عمومی آشنایی با سبک سوالات است. در واقع دانش آموز طی مطالعه ای که خواهد داشت به نحوه ی طرح سوالات و قسمت های سوال برانگیز کتاب پی می برد و در طول سال مطالعه ای هدفمند را تجربه خواهد کرد.

همچنین مرور جلد دوم کتاب زرد عمومی باعث آشنایی هرچه بیشتر با نکات آموزشی و کلیدی می شود.