گروه آموزشی راز کنکور
کم کم غروب ماه خدا دیده می شود صد حیف ازین بساط که برچیده می شود در این بهار رحمت و غفران و مغفرت خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می شود عید فطر بر شما مبارک خانواده کانون رو هم از دعای خیرتون در روز عید بی  نصیب نذارید التماس دعا

عید فطر مبارک

جمعه 26 تير 1394

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود

صد حیف ازین بساط که برچیده می شود

در این بهار رحمت و غفران و مغفرت

خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می شود

عید فطر بر شما مبارک

خانواده کانون رو هم از دعای خیرتون در روز عید بی  نصیب نذارید

التماس دعا