گروه آموزشی راز کنکور
        ژنتیک              یکشنبه و سه شنبه:10:30-12   عربی                 دوشنبه و چهارشنبه :17:30-19   زبان                  یک شنبه وسه شنبه :9-10:30    شیمی               …

کلاس های تابستان 94 آغاز شد

جمعه 02 مرداد 1394

 

 

 

 

ژنتیک              یکشنبه و سه شنبه:10:30-12

 

عربی                 دوشنبه و چهارشنبه :17:30-19

 

زبان                  یک شنبه وسه شنبه :9-10:30

 

 شیمی                یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه:16:30-18          

 

فیزیک                یکشنبه و سه شنبه وپنجشنبه:18-19:30

 

زیست                 شنبه و دوشنبه وچهارشنبه:18-19:30