گروه آموزشی راز کنکور
آزمون 23 مرداد  نام پشتیبان نام نام خانوادگى گروه آزمايشى رتبه تراز سميرا نوروزنژاد زهره حسن پور چهارم تجربى 268 7459 نسرين خسروى محبوبه محمودى چهارم تجربى 859 7104 نسرين خسروى فاطمه عليزاده چهارم تجربى 913 7083 نسرين خسروى ندا جنگجو چهارم تجربى 1003 7048 سميرا نوروزنژاد زهرا محبتى فر چهارم تجربى 1360 6901 نسرين خسروى پريسا پرى پور چهارم تجربى 1721 6789 محمد مهدى وليان امير حسين ساعدى چهارم تجربى 3303 6396 سميرا نوروزنژاد فاطمه خلوصى چهارم تجربى 4036 6249 مهران جانى حسين رضائى چهارم تجربى 4236…

نفرات برتر آزمون 23 مرداد

شنبه 24 مرداد 1394

آزمون 23 مرداد

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سميرا نوروزنژاد

زهره

حسن پور

چهارم تجربى

268

7459

نسرين خسروى

محبوبه

محمودى

چهارم تجربى

859

7104

نسرين خسروى

فاطمه

عليزاده

چهارم تجربى

913

7083

نسرين خسروى

ندا

جنگجو

چهارم تجربى

1003

7048

سميرا نوروزنژاد

زهرا

محبتى فر

چهارم تجربى

1360

6901

نسرين خسروى

پريسا

پرى پور

چهارم تجربى

1721

6789

محمد مهدى وليان

امير حسين

ساعدى

چهارم تجربى

3303

6396

سميرا نوروزنژاد

فاطمه

خلوصى

چهارم تجربى

4036

6249

مهران جانى

حسين

رضائى

چهارم تجربى

4236

6217

محمد مهدى وليان

معين

وليان

چهارم تجربى

4962

6091

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سعيد مختارى

سعيد

عباسى

چهارم رياضى

127

7582

سعيد مختارى

سيد على

قائمى

چهارم رياضى

135

7565

سعيد مختارى

پوريا

نخعى

چهارم رياضى

253

7263

نسرين خسروى

كوثر

مجتبائى

چهارم رياضى

375

7055

نسرين خسروى

كوثر

طالبى

چهارم رياضى

571

6802

سعيد مختارى

حامد

جعفرزاده

چهارم رياضى

1180

6310

سعيد مختارى

اويس

رمضانى

چهارم رياضى

1199

6299

سعيد مختارى

امير حسين

آرين زاد

چهارم رياضى

1217

6287

نسرين خسروى

نجمه

حبيبى دشت و بياض

چهارم رياضى

1654

6077

محمد مهدى وليان

سيد محمد حسين

عليپور

چهارم رياضى

1827

6005

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

فرشته حقگو

فاطمه

زرگر

چهارم انسانى

113

6724

فرشته حقگو

نيلوفر

حبيب الهى

چهارم انسانى

124

6692

فرشته حقگو

نفيسه

واثق

چهارم انسانى

132

6677

فرشته حقگو

زهرا

رزقى

چهارم انسانى

201

6465

فرشته حقگو

ساجده سادات

حسينى

چهارم انسانى

226

6408

فرشته حقگو

محدثه

مرتضى پور

چهارم انسانى

454

5971

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حامد رحمتى

ساسان

سربيشه گى

سوم رياضى

309

6498

حامد رحمتى

صابر

وحدتى

سوم تجربى

1856

6240

فرشته حقگو

فاطمه

فرخى

سوم تجربى

2769

5939

حامد رحمتى

محمد رضا

شريف مقدم

سوم تجربى

3566

5720

فرشته حقگو

مريم

الهى

سوم تجربى

6992

5047

 


نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حامد رحمتى

ناصر

غلامى

دوم تجربى

727

6126

حامد رحمتى

رضا

نعمتى

دوم تجربى

1218

5796

حامد رحمتى

على اصغر

موحد

دوم انسانى

117

5272

حسين غلامعلى نژاد

حسن

جانى

دوم رياضى

819

5148

حامد رحمتى

الياس

پارسائى

دوم تجربى

2742

5082

 

پیروز باشید