گروه آموزشی راز کنکور
افزایش تراز در ازمون کانون ،پاسخ کانون قلم چی

راهکار‌های افزایش تراز (1)

یکشنبه 22 شهريور 1394

راهکار‌های افزایش تراز (1)

ارزیابی کارنامه و افزایش تراز

اغلب دانش‌آموزان کانونی به امید درصد بیش‌تر و تراز بهتر در آزمون‌های بعدی جمعه سر جلسه‌ی آزمون حاضر می‌شوند. برای افزایش تراز روش‌ها و راه‌حل‌های ساده‌ای وجود دارد که گاهی به دلیل سادگی، به چشم نمی‌آید. اولین روش افزایش تراز، بررسی کارنامه‌ی آزمون‌ها و درصدهایی است که با ساعت مطالعه رابطه‌ی مستقیم دارد. با کمک صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی و تراز هر درس متوجه می‌شوید که هر چه زمان برای یک درس گذاشته‌اید درصد بهتری نسبت به درس‌های دیگر گرفته‌اید. پس لازم است برای چیدمان بهتر برنامه‌ریزی  تعادل مطالعه‌ی درس‌ها را رعایت کنید. این بدان معنی نیست که ساعت یکسانی را برای همه‌ی درس‌ها قائل شوید، بلکه باید برای هر درس بنا به اهمیت آن در کنکور زمان مطالعه‌ی مناسب را در نظر بگیرید. برای مثال مقدار ساعت مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی نسبت به عمومی در این زمان بیش‌تر است و در هفته‌ی اول باید برای درس‌های اختصاصی بیش‌تر وقت گذاشت. هر چه به آزمون نزدیک می‌شویم زمان عمومی را افزایش دهید. نکته‌ی‌ قابل توجه این است که هر چه تعادل ترازهای درس‌ها و درصد‌ها حفظ شود باعث افزایش تراز می‌شود.