گروه آموزشی راز کنکور
    باز آمد بوی ماه مدرسه . بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر،ماهِ مهربان بوی خورشید پگاهِ مدرسه از میان کوچه های خستگی . می گریزم در پناه مدرسه باز می بینم زشوق بچه ها . اشتیاقی در نگاهِ مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط . خنده های قاه قاه مدرسه باز هم بوی باغ را خواهم شنید . از سرود صبحگاه مدرسه روز اول لاله ای خواهم کشید . سرخ بر تخته سیاه مدرسه باز آمد بوی ماه مدرسه . بوی بازی های راه مدرسه   پ.ن:  فرا رسیدن ماه مهر،ماه شادی و نشاط رو به تمامی دانش آموزان علی الخصوص سال اولی…

تبریک ماه مهر

سه شنبه 31 شهريور 1394

 

 

باز آمد بوی ماه مدرسه . بوی بازی های راه مدرسه

بوی ماه مهر،ماهِ مهربان بوی خورشید پگاهِ مدرسه

از میان کوچه های خستگی . می گریزم در پناه مدرسه

باز می بینم زشوق بچه ها . اشتیاقی در نگاهِ مدرسه

زنگ تفریح و هیاهوی نشاط . خنده های قاه قاه مدرسه

باز هم بوی باغ را خواهم شنید . از سرود صبحگاه مدرسه

روز اول لاله ای خواهم کشید . سرخ بر تخته سیاه مدرسه

باز آمد بوی ماه مدرسه . بوی بازی های راه مدرسه

 

پ.ن:  فرا رسیدن ماه مهر،ماه شادی و نشاط رو به تمامی دانش آموزان علی الخصوص سال اولی ها (در تمامی مقاطع) به نوبه خودم به عنوان یک دانشجو معلم تبریک عرض می کنم امیدوارم سال خوب و شادی رو داشته باشید.