گروه آموزشی راز کنکور
    خدایا ،قبله ام ، سجاده ام حرف دلم آخر تویی تو خدایا معبد ومعبود دنیا و سر شوریده ام آخر تویی تو   بندگی کن تاکه سلطانت کنند تن رها کن تا همه جانت کنند سر بنه در کف ، برو در کوى دوست تا چو اسماعیل ، قربانت کنند بگذر از فرزند و مال و جان خویش تا خلیل الله دورانت کنند عیدتون مبارک   پ ن : بنده هم به نوبه خودم عید بزرگ قربان ،رو به تمامی مسلمانان و همشهری های عزیزم تبریک عرض می کنم و روزی شاد همراه با انرژی های مثبت برای شما سروران آرزومندم.      

عید سعید قربان مبارک باد

پنجشنبه 02 مهر 1394

عید سعید قربان مبارک باد

 

 

خدایا ،قبله ام ، سجاده ام حرف دلم آخر تویی تو
خدایا معبد ومعبود دنیا و سر شوریده ام آخر تویی تو

 

بندگی کن تاکه سلطانت کنند
تن رها کن تا همه جانت کنند
سر بنه در کف ، برو در کوى دوست
تا چو اسماعیل ، قربانت کنند
بگذر از فرزند و مال و جان خویش
تا خلیل الله دورانت کنند
عیدتون مبارک

 

پ ن : بنده هم به نوبه خودم عید بزرگ قربان ،رو به تمامی مسلمانان و همشهری های عزیزم تبریک عرض می کنم و روزی شاد همراه با انرژی های مثبت برای شما سروران آرزومندم.