گروه آموزشی راز کنکور
همه‌ی افراد در زندگی خود به دنبال موفقیت می‌گردند؛ چون میل به موفقیت یک میل ذاتی است؛ موفقیت کاری، موفقیت ورزشی، موفقیت اجتماعی، موفقیت درسی... رسیدن به هر موفقیتی در نتیجه‌ی هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی برای هدف و تلاشی برای رسیدن به این هدف است. ما باید موفقیت را دنبال کنیم. هدف‌گذاری کنیم، برنامه‌ریزی کنیم و از همه مهم‌تر تلاش کنیم. شاید در مسیر حرکت خود به سمت هدف، کم و کاستی‌هایی وجود داشته باشد ولی با تلاش می‌توانیم این کاستی‌ها را برطرف کنیم.…

درجست و جویِ موفقیّت

یکشنبه 12 مهر 1394

همه‌ی افراد در زندگی خود به دنبال موفقیت می‌گردند؛ چون میل به موفقیت یک میل ذاتی است؛ موفقیت کاری، موفقیت ورزشی، موفقیت اجتماعی، موفقیت درسی...

رسیدن به هر موفقیتی در نتیجه‌ی هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی برای هدف و تلاشی برای رسیدن به این هدف است. ما باید موفقیت را دنبال کنیم. هدف‌گذاری کنیم، برنامه‌ریزی کنیم و از همه مهم‌تر تلاش کنیم.

شاید در مسیر حرکت خود به سمت هدف، کم و کاستی‌هایی وجود داشته باشد ولی با تلاش می‌توانیم این کاستی‌ها را برطرف کنیم. برای ما شکست معنا ندارد؛ چون موفقیت را جست‌وجو می‌کنیم. از لحظه به لحظه‌های خود درس می‌گیریم و قوی‌تر می‌شویم. با گام‌های محکم‌تر و استوارتر حرکت می‌کنیم و شتابمان را بیش‌تر می‌کنیم؛ چون می‌دانیم که بر مشکلات غلبه می‌کنیم و در راستای هدفمان گام برمی‌داریم.

فقط به خاطر یک دلیل خیلی ساده تلاش را ادامه می‌دهیم: ما موفقیت را جست‌وجو می‌کنیم.