گروه آموزشی راز کنکور
 گاهی اوقات خیلی چیز‌ها را از قبل شنیده‌ایم و می‌دانیم ولی ممکن است آن‌ها را در کوچه پس کوچه‌های ذهنمان فراموش کنیم. می‌خواهم تمرینی به شما ارائه دهم تا کارهایی را که باید انجام دهید به خاطر آورید.مسلماً کارهایی هست که باید انجام دهید که آن‌ها را انجام نداده‌اید. برگه‌ی سفیدی بردارید و فهرستی از کارهایی را که باید برای بهتر شدن وضعیت‌تان انجام می‌دادید و ریز کاری‌هایی که باید در درس خواندن رعایت می‌کردید و هر آن‌چه لازم است…

یک لیست تهیه کنید

پنجشنبه 16 مهر 1394

 گاهی اوقات خیلی چیز‌ها را از قبل شنیده‌ایم و می‌دانیم ولی ممکن است آن‌ها را در کوچه پس کوچه‌های ذهنمان فراموش کنیم. می‌خواهم تمرینی به شما ارائه دهم تا کارهایی را که باید انجام دهید به خاطر آورید.مسلماً کارهایی هست که باید انجام دهید که آن‌ها را انجام نداده‌اید. برگه‌ی سفیدی بردارید و فهرستی از کارهایی را که باید برای بهتر شدن وضعیت‌تان انجام می‌دادید و ریز کاری‌هایی که باید در درس خواندن رعایت می‌کردید و هر آن‌چه لازم است انجام دهید ولی تا به حال نشده یا فراموش کرده‌اید بنویسید.تیترهای کلی را بنویسید و هر کدام را که کامل انجام می‌دهید کنارش علامت بزنید و هر کدام ناقص است یا اصلاً انجام نداده‌اید توضیح دهید و علتش را هم بنویسید. این کار فقط چند دقیقه زمان می‌برد ولی یک شمای کلی از عملکردتان را ارائه می‌دهد.لیست هفتگی پیگیری عملکرد دانش‌آموز: - انجام روزخوانی هر درس به طور پیوسته و منظم- اهمیت دادن به هر درس به اندازه‌ی خودش و کنار نگذاشتن هیچ درسی- پر کردن دفتر برنامه‌ریزی به صورت روزانه و بررسی آزمون و پر کردن کتاب خودآموزی با نکات و سؤالات مهم و ... بعد از هر آزمون - پیدا کردن و بررسی اشکالات و کمی و کاستی‌های آزمون‌ها- یادداشت‌برداری و خلاصه‌نویسی و تهیه‌ی درخت دانش‌ برای درس‌ها- توجه و آگاهی کامل از برنامه‌ی راهبردی آزمون و هماهنگ کردن برنامه‌ی مدرسه و برنامه‌ی آزمون - دانستن نقاط قوت و ضعف در درس‌ها به تفکیک فصل یا درس- منابعی که مطالعه می‌کنیممی‌توانید موارد بیش‌تری به این لیست اضافه کنید ولی این کار را حتماً انجام دهید؛ زیرا باعث یادآوری وظایف و کارهای‌تان می‌شود و از همه مهم‌تر شما را از وضعیت‌تان آگاه می‌کند. سعی کنید هفته‌ای یک‌بار این کار را انجام دهید و عملکرد هفتگی‌تان را بررسی کنید.