گروه آموزشی راز کنکور
                                                                                       خلاصه برداری یکی از روش هایی که دانش اموزان باید به آن توجه داشته باشند خلاصه برداری از جزوه ها و کتاب درسی است. خلاصه برداری یعنی…

خلاصه برداری

یکشنبه 26 مهر 1394

خلاصه برداری

 

                                                                                     خلاصه برداری


یکی از روش هایی که دانش اموزان باید به آن توجه داشته باشند خلاصه برداری از جزوه ها و کتاب درسی است. خلاصه برداری یعنی جمع آوری نکات اصلی یک نوشته به طوری که هدف نویسنده را در یابیم به عبارتی دیگر خلاصه برداری یعنی نوشتن کاملترین، صحیح ترین و مفیدترین مطالب به زبان و کلمات خودمان
اهمیت خلاصه برداری:
خلاصه برداری به عنوان استخوان بندی و اسکلت یک موضوع تلقی می شود، برای فهم دقیق و بهتر مطالب ما را یاری می کند، مهمترین وسیله برای پیشرفت در آموزش و یادگیری محسوب می شود، از اتلاف وقت اضافی در حین مطالعه جلوگیری کرده و بازدهی یادگیری را افزیش می دهد، در تمرکز حواس برای یادگیری مطالب کتاب مفید است، خلاصه برداری از درس در حقیقت نوعی تکرار درس نیز می باشد که باعث می شود افراد مطالعه را با اندیشه انجام دهند

 انواع خلاصه برداری:
 -
خلاصه برداری به شکل یادداشت در کلاس: یادداشت هایی که ضمن شنیدن درس معلم و یا خواندن کتاب برداشت می شود راهنمای اصلی در کار مطالعه و فراگیری به حساب می آید و برای درک دقیق تر و بهتر مطالب ما را یاری می کند. توصیه می شود به هنگام یادداشت برداری در کلاس سعی کنید به بحث کلاس، سوالات دانش اموزان، تصاویر و مطالب نوشته شده بر تخته سیاه کاملا توجه نمایید. سعی شود بیشتر نکات اساسی را یادداشت کنید و مطالبی که قابل فهم نیست همان موقع رفع شود و مباحث را به زبان خود یادداشت کنید تا بهترین خلاصه بدست آید
 -
حاشیه نویسی و یادداشت برداری در کتاب: حاشیه نویسی در کتاب باعث می شود نکات مهم هر صفحه زودتر در نظر آید .در حین خواندن کتاب مطالب مهم را در حاشیه انها یادداشت کنید، روش علامت گذاری مخصوص به خود ابداع کنید و همیشه آن را بکار ببرید، پس از اقدام به علامت گذاری یک مفهوم اجمالی از موضوع بدست آورید، زیر نکات اساسی خط بکشید و نکات جزئی را در حاشیه بنویسید و از علامت گذاری تمام جمله بپرهیزید.
 -
خلاصه برداری تلفیقی یا تکمیل نویسی: هدف از این نوع خلاصه برداری تهیه یک جزوه کامل از تمامی مطالب و منابع درسی است.
چند نکته در مورد خلاصه برداری:
- بهترین خلاصه خلاصه ای است که توسط خود شما و با کلمات خودتان نوشته شود
- خلاصه برداری نیاز به تمرین و تکرار بیشتری دارد و مسلما در اول کار نخواهید توانست خلاصه های مفید و جالبی به دست آورید بلکه بعد از مطالعه تمام مطالب مورد نظر تهیه شود
- خلاصه به معنای یادداشت مطالب متن و کلمات خود متن نیست بلکه به معنای یادداشت مطالبی است که خودمان فهمیده و درک کرده ایم
- جهت جلوگیری از اتلاف وقت برای کلماتی که به دفعات تکرار می شوداز علامت مخصوص استفاده کنید و دقت شود در همه جا به یک معنا باشد
 
- نکات مهم را به هر نحو ممکن یادداشت کنید
- همیشه مقداری از صفحه را برای نکات احتمالی اضافی که بعدا با آنها برخورد می کنید در نظر بگیرید
 
- برای خود فهرست تهیه کنید که به مطالب سریع دسترسی پیدا کنید
 
- هر آخر هفته خلاصه های مهم را حتما مورد مطالعه قرار دهید