گروه آموزشی راز کنکور
         حس هدفمندي را در خود پرورش دهيد كسي كه هدفي روشن داشته باشد حتي در ناهموارترين راه ها به جلو ميرود و شخص بدون هدف در هموارترين راه ها نيز پيشرفتي نخواهد داشت.(توماس كارلايل)  چهارم تجربي سميرا نوروزنژاد مهلا سادات اسماعيلى 7393 چهارم تجربي سميرا نوروزنژاد زهره حسن پور 7302 چهارم تجربي سميرا نوروزنژاد فاطمه سنجرى مقدم 6998 چهارم تجربي نسرين خسروى محبوبه محمودى 6617 چهارم تجربي نسرين خسروى فاطمه سبزه كار 6606 چهارم تجربي نسرين خسروى فاطمه عليزاده 6571 چهارم تجربي…

افراد برتر آزمون 22 آبان

جمعه 22 آبان 1394

 

 

 

 

 حس هدفمندي را در خود پرورش دهيد

كسي كه هدفي روشن داشته باشد حتي در ناهموارترين راه ها به جلو ميرود و شخص بدون هدف در هموارترين راه ها نيز پيشرفتي نخواهد داشت.(توماس كارلايل)

 

چهارم تجربي

سميرا نوروزنژاد

مهلا سادات

اسماعيلى

7393

چهارم تجربي

سميرا نوروزنژاد

زهره

حسن پور

7302

چهارم تجربي

سميرا نوروزنژاد

فاطمه

سنجرى مقدم

6998

چهارم تجربي

نسرين خسروى

محبوبه

محمودى

6617

چهارم تجربي

نسرين خسروى

فاطمه

سبزه كار

6606

چهارم تجربي

نسرين خسروى

فاطمه

عليزاده

6571

چهارم تجربي

سميرا نوروزنژاد

زهرا

محبتى فر

6501

چهارم تجربي

نسرين خسروى

پريسا

پرى پور

6391

چهارم تجربي

مهران جانى

ابوالفضل

مزدوركار

6370

چهارم تجربي

مهران جانى

سجاد

زارعى

6340

 

 

 

چهارم رياضي

سعيد مختارى

سعيد

عباسى

6990

چهارم رياضي

سعيد مختارى

امير مسعود

سپهريان

6916

چهارم رياضي

سعيد مختارى

سيد على

قائمى

6614

چهارم رياضي

سعيد مختارى

پوريا

نخعى

6553

چهارم رياضي

سعيد مختارى

محسن

اسداللهى

6356

چهارم رياضي

سعيد مختارى

سيد محمد حسين

عليپور

6340

چهارم رياضي

نسرين خسروى

كوثر

طالبى

6317

چهارم رياضي

نسرين خسروى

كوثر

مجتبائى

6154

چهارم رياضي

سعيد مختارى

حامد

جعفرزاده

6141

چهارم رياضي

سعيد مختارى

امير محمد

قريشى

6029

 

 

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

ساجده سادات

حسينى

6721

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

مهديه

جمعه اسداباد

6481

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

فاطمه

زرگر

6270

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

رقيه

حسينى

6223

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

عارفه

محمدى مطلق

6178

چهارم انساني

اكرم شريفى نژاد

فاطمه

غلامحسينى

6063

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

محدثه

مرتضى پور

6010

چهارم انساني

اكرم شريفى نژاد

سيده سهيلا

حسينى فندخت

5833

 

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

ساجده سادات

حسينى

6721

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

مهديه

جمعه اسداباد

6481

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

فاطمه

زرگر

6270

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

رقيه

حسينى

6223

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

عارفه

محمدى مطلق

6178

چهارم انساني

اكرم شريفى نژاد

فاطمه

غلامحسينى

6063

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

محدثه

مرتضى پور

6010

چهارم انساني

اكرم شريفى نژاد

سيده سهيلا

حسينى فندخت

5833

 

سوم انسانى

محمد بينوا

ميثم

محيب زاده

6593

سوم انسانى

محمد بينوا

حجت

ناروقه

6532

سوم انسانى

آسيه بنى اسدى

نفيسه

كفاش دشت بياض

6419

سوم انسانى

آسيه بنى اسدى

زهرا

جانى

6345

سوم انسانى

آسيه بنى اسدى

سميه سادات

جوادى

6305

سوم انسانى

آسيه بنى اسدى

نرجس

دشتبانى

6282

سوم انسانى

محمد بينوا

على

عباسى

6164

سوم انسانى

آسيه بنى اسدى

ساجده

عزيزى

6154

سوم انسانى

آسيه بنى اسدى

محدثه

فرخ پى

6138

سوم انسانى

انيس سادات حسينى مقدم

فاطمه

دادى

6075

 

سوم تجربي

فرشته حقگو

سوسن

تيزكار

7060

سوم تجربي

فرشته حقگو

آذر

اسعدزاده

6327

سوم تجربي

محمد رضا بارانى

اميدرضا

ابراهيمى

6316

سوم تجربي

فرشته حقگو

كوثر

كاهى

6256

سوم تجربي

محمد رضا بارانى

اسماعيل

اشرف نژاد

6016

سوم تجربي

محمد رضا بارانى

سيد حمزه

زبرجديان

5988

سوم تجربي

محمد رضا بارانى

آرش

خالقى

5897

سوم انسانى

محمد بينوا

ميثم

محيب زاده

6593

سوم انسانى

محمد بينوا

حجت

ناروقه

6532

سوم انسانى

آسيه بنى اسدى

نفيسه

كفاش دشت بياض

6419

سوم انسانى

آسيه بنى اسدى

زهرا

جانى

6345

سوم انسانى

آسيه بنى اسدى

سميه سادات

جوادى

6305

سوم انسانى

آسيه بنى اسدى

نرجس

دشتبانى

6282

سوم انسانى

محمد بينوا

على

عباسى

6164

سوم انسانى

آسيه بنى اسدى

ساجده

عزيزى

6154

سوم انسانى

آسيه بنى اسدى

محدثه

فرخ پى

6138

سوم انسانى

انيس سادات حسينى مقدم

فاطمه

دادى

6075

 

دوم رياضي

محمد مهدى كرباسى مقدم

امين

مقراضى

7701

دوم تجربي

سجاد چاجى

سجاد

عباسى

7467

دوم رياضي

محمد مهدى كرباسى مقدم

سيد مجتبى

ترابى

7064

دوم تجربي

سجاد چاجى

ابوالفضل

غلامعلى زاده

7050

دوم تجربي

سجاد چاجى

محمد عارف

ابراهيمى

6506

دوم رياضي

سعيد مختارى

سيد عليرضا

خادم

6402

دوم تجربي

محمد مهدى كرباسى مقدم

سيد محسن

بديعى

6156

دوم تجربي

آسيه بنى اسدى

جميله

باقرزاده

6032

دوم تجربي

آسيه بنى اسدى

زهرا سادات

حسينى

6020

دوم تجربي

سجاد چاجى

رضا

نعمتى

6015