گروه آموزشی راز کنکور
اسنان ساخته تفکر خویش است،فصل امتحانات ما و شما شروع شد امیدوارم امتحانات رو با موفقیت پشت سر بگذارید و در این فرصت پیش رو عقب ماندگی ها رو در مقطعی که امتحان نوبت می دهید جبران کنید . تیم مشاوره ما قوی تر از گذشته برای نیمسال دوم شما برای ماه به ماه شما برنامه های خاصی دارد برای اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام ما و یا با بنده تماس بگیرید . بهترینیم و بهترین ها حق ماست  چهارم تجربي سميرا نوروزنژاد زهره حسن پور 7533 چهارم تجربي سميرا نوروزنژاد مهلا سادات اسماعيلى 7234 چهارم تجربي نسرين خسروى فاطمه…

افراد برتر ازمون 4 دی 1394

جمعه 04 دي 1394

اسنان ساخته تفکر خویش است،فصل امتحانات ما و شما شروع شد امیدوارم امتحانات رو با موفقیت پشت سر بگذارید و در این فرصت پیش رو عقب ماندگی ها رو در مقطعی که امتحان نوبت می دهید جبران کنید .

تیم مشاوره ما قوی تر از گذشته برای نیمسال دوم شما برای ماه به ماه شما برنامه های خاصی دارد برای اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام ما و یا با بنده تماس بگیرید .

بهترینیم و بهترین ها حق ماست

 

چهارم تجربي

سميرا نوروزنژاد

زهره

حسن پور

7533

چهارم تجربي

سميرا نوروزنژاد

مهلا سادات

اسماعيلى

7234

چهارم تجربي

نسرين خسروى

فاطمه

عليزاده

6969

چهارم تجربي

نسرين خسروى

محبوبه

محمودى

6728

چهارم تجربي

نسرين خسروى

فاطمه

سبزه كار

6706

چهارم تجربي

نسرين خسروى

پريسا

پرى پور

6633

چهارم تجربي

سميرا نوروزنژاد

زهرا

مصباح فلاطونى

6597

چهارم تجربي

مهران جانى

ابوالفضل

مزدوركار

6575

چهارم تجربي

سميرا نوروزنژاد

زهرا

محبتى فر

6556

چهارم تجربي

سميرا نوروزنژاد

فاطمه

سنجرى مقدم

6503

چهارم تجربي

نسرين خسروى

ندا

جنگجو

6458

چهارم تجربي

سميرا نوروزنژاد

فاطمه

خلوصى

6430

چهارم تجربي

قائم قصابى

حسن

طالبى

6349

چهارم تجربي

سميرا نوروزنژاد

غزاله

باقرزاده

6186

چهارم تجربي

مهران جانى

سجاد

زارعى

6121

چهارم تجربي

مهران جانى

سجاد

فلاحتى

6074

چهارم تجربي

مهران جانى

محمد رضا

پردلى

6054

چهارم تجربي

نسرين خسروى

مليكا سادات

احمدى

6006

چهارم تجربي

نسرين خسروى

زهرا سادات

حسينى نژاد

5959

چهارم تجربي

مهران جانى

معين

وليان

5957

چهارم تجربي

سميرا نوروزنژاد

زهرا

حسن پور

5951

 

 

چهارم رياضي

سعيد مختارى

سعيد

عباسى

7414

چهارم رياضي

سعيد مختارى

محسن

اسداللهى

6889

چهارم رياضي

آسيه بنى اسدى

كوثر

طالبى

6795

چهارم رياضي

سعيد مختارى

سيد محمد حسين

عليپور

6772

چهارم رياضي

آسيه بنى اسدى

كوثر

مجتبائى

6702

چهارم رياضي

سعيد مختارى

سيد على

قائمى

6670

چهارم رياضي

سعيد مختارى

پوريا

نخعى

6657

چهارم رياضي

سعيد مختارى

امير مسعود

سپهريان

6593

چهارم رياضي

سعيد مختارى

امير حسين

آرين زاد

6514

چهارم رياضي

سعيد مختارى

محمدجواد

كمالى شكيب

6408

چهارم رياضي

سعيد مختارى

حامد

جعفرزاده

6274

چهارم رياضي

آسيه بنى اسدى

نجمه

حبيبى دشت و بياض

6223

چهارم رياضي

سعيد مختارى

حسين

بسكابادى

6102

چهارم رياضي

سعيد مختارى

اويس

رمضانى

6088

چهارم رياضي

سعيد مختارى

سيدمحمدصادق

سيروسى

5860

چهارم رياضي

سعيد مختارى

رضا

عرب زاده

5842

چهارم رياضي

آسيه بنى اسدى

صالحه

ناعمى

5672

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

ساجده سادات

حسينى

6654

چهارم انساني

اكرم شريفى نژاد

اكرم

عابدينى

6376

چهارم انساني

اكرم شريفى نژاد

فاطمه

غلامحسينى

6223

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

زهرا

رزقى

6219

چهارم انساني

محمد بينوا

سلمان

حبيبى پورخرد

6214

چهارم انساني

اكرم شريفى نژاد

فاطمه

صادقى

6050

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

رقيه

حسينى

6011

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

محدثه

مرتضى پور

5975

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

سميرا

مالدارى

5974

چهارم انساني

محمد بينوا

على

رستمى خنجوك

5872

چهارم انساني

آسيه بنى اسدى

مرضيه سادات

ناصرى

5838

 

سوم انسانى

محمد بينوا

حجت

ناروقه

6263

سوم انسانى

فرزانه رئوفى فرد

زهرا

فهميده

6187

سوم انسانى

اكرم شريفى نژاد

فاطمه

ميرى

6048

سوم انسانى

فرزانه رئوفى فرد

فاطمه

دادى

5869

سوم انسانى

فرزانه رئوفى فرد

مهناز

زاهدى مقدم

5858

سوم انسانى

حميد رضا محمدى

رضا

بخشى

5728

سوم انسانى

حميد رضا محمدى

سعيد

مهرداد

5649

سوم انسانى

حميد رضا محمدى

حسن

يعقوبى

5648

 

 

سوم تجربي

انيس سادات حسينى مقدم

سوسن

تيزكار

6825

سوم تجربي

انيس سادات حسينى مقدم

آذر

اسعدزاده

6658

سوم تجربي

محمد رضا بارانى

امير حسين

اسعدزاده

6451

سوم تجربي

انيس سادات حسينى مقدم

آسيه

رمضانى دشت بياض

6359

سوم تجربي

محمد رضا بارانى

اميررضا

ابراهيمى

6352

سوم تجربي

انيس سادات حسينى مقدم

فاطمه

فرخى

6155

سوم تجربي

انيس سادات حسينى مقدم

كوثر

كاهى

5968

سوم تجربي

حميد رضا محمدى

احمد

رضايى نسب

5519

سوم تجربي

انيس سادات حسينى مقدم

زهرا

على نژاد

5477

سوم تجربي

محمد رضا بارانى

عليرضا

قليپور

5415

 

 

 

سوم رياضي

محمد مهدى كرباسى مقدم

ساسان

سربيشه گى

6523

سوم رياضي

محمد مهدى كرباسى مقدم

على

ايوبى گل

6426

سوم رياضي

انيس سادات حسينى مقدم

سيده فرزانه

اسلامى

6376

سوم رياضي

محمد مهدى كرباسى مقدم

سيد على

قاسم زاده

6048

سوم رياضي

محمد مهدى كرباسى مقدم

مرتضى

براتى

5929

 

 

دوم رياضي

محمد مهدى كرباسى مقدم

امين

مقراضى

7032

دوم تجربي

سجاد چاجى

محمد عارف

ابراهيمى

6935

دوم رياضي

محمد مهدى كرباسى مقدم

سيد مجتبى

ترابى

6897

دوم تجربي

سجاد چاجى

سجاد

عباسى

6784

دوم تجربي

سجاد چاجى

ابوالفضل

غلامعلى زاده

6474

دوم تجربي

فرزانه رئوفى فرد

فاطمه

موحدى نسب

6310

دوم رياضي

محمد مهدى كرباسى مقدم

سيد عليرضا

خادم

6040

دوم رياضي

فرزانه رئوفى فرد

فهيمه

توانا

5854

دوم تجربي

فرزانه رئوفى فرد

جميله

باقرزاده

5809

دوم رياضي

محمد مهدى كرباسى مقدم

سينا

حبيب نژاد

5804

 

 

نهم

غلامحسين طالبى

امير حسين

زارعى

6730

نهم

غلامحسين طالبى

محمد مهدى

سربيشه گى

6656

نهم

غلامحسين طالبى

سيد امير

مهدوى

6568

نهم

غلامحسين طالبى

امير حسين

چوپانى زاده

6358

نهم

غلامحسين طالبى

محمد تقى

دهقان نژاد

6219

نهم

غلامحسين طالبى

صابر

خوش نژاد

6196

نهم

غلامحسين طالبى

على

ديمه كار

6143

نهم

غلامحسين طالبى

مهدى

رحيمى

6042

نهم

غلامحسين طالبى

سيد سپهر

مرتضوى مقدم

5910

 

 

درد و دل :

برای انگیزه بیشتر دانش آموزان سبک گذاشتن برتر ها عوض شد ،استخراج برتر ها برای بنده که به سیستم اصلی دسترسی کامل ندارم کاری نسبتا وقت گیر است ما برای ادامه کار وب سایت به انگیزه بیشتری نیاز دازیم چون این کار کاملا مستقل ،وبا کمک افرادی انجام میشه که واقعا دلسوز بچه ها هستد در همین جا از تمامی نویسندگانی که اعلام کمک کردند آقای بارانی ،اقای مختاری و اقای کرباسی سپاس گزاری می کنم و ازتمامی نویسندگانی که با ما همکاری داشتند یعنی خانم پردلی که خیلی خیلی در راستای جون گرفتن سایت کمکمان کردند از شما دانش آموزان خواهش میکنم کسانی که در تلگرام هستند به کانال ما بپیوندند و کسانی که به سایت سر می زنند و با نظرات خودشون مارو خوشحال بکنند ...

قرعه کشی بعدی تا 2 ازمون آینده به کسانی که در قسمت تالار گفتمان ،کامنت و ارسال مطلب و معرفی سایت به دوستان داشته باشند کتاب زرد جمع بندی عمومی تقدیم خواهم کرد .

برای پیشرفت علمی شهرستانمون هر کدوم از ما عزیزان به نوبه خودمون سهمی داریم پس با کمک همدیگر برای قدم های بعدی گام بر خواهیم داشت

نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروزت فردا هم هست ،فرداهایت زیبا .