گروه آموزشی راز کنکور
رژیم که فقد رژیم غذایی نیست ..  رژیم دوری از افکآر منفی بگیر .. رژیم دوری از آدمای منفی ... یک ماه رعایت کنی سه کیلو از بیماریهات کم میشه ..    + بِ دوستان خوب کانونی پیشنهاد میکنم کتاب <<راز>> یا مستند<<راز>> رو حتما بخونندو ببینند .. اگه گله و شکایت از وقت هست .. بهتون این اطمینان رو میدیم که این کار بهتر از همه وقت های اتلافی شماست .. موفق باشید و پایدار ..

مثبـت اندیشی

یکشنبه 06 دي 1394

رژیم که فقد رژیم غذایی نیست .. 

رژیم دوری از افکآر منفی بگیر .. رژیم دوری از آدمای منفی ...

یک ماه رعایت کنی سه کیلو از بیماریهات کم میشه .. 

 

+ بِ دوستان خوب کانونی پیشنهاد میکنم کتاب <<راز>> یا مستند<<راز>> رو حتما بخونندو ببینند ..

اگه گله و شکایت از وقت هست .. بهتون این اطمینان رو میدیم که این کار بهتر از همه وقت های اتلافی شماست ..

موفق باشید و پایدار ..