گروه آموزشی راز کنکور
👑 هفت کلید طلایی آرامش 👑🌟قضاوت دیگران تاثیری بر زندگی من ندارد 🌟🌟مردم وظیفه ندارند مرا درک کنند 🌟🌟من مسئول اصلاح یا تربیت کردن دیگران نیستم 🌟🌟از کسی در برابر لطفی که به او میکنم توقعی ندارم وگرنه این لطف را در حق او نمیکنم 🌟🌟کسانی که رفتار نا جوانمردانه با من داشته اند توسط کائنات مجازات خواهند شد هرچند که هرگز من متوجه این نشوم 🌟🌟دنیا سخاوتمند تر از آن است که موفقیت کسی راه موفقیت مرا تنگ کند 🌟🌟ملاک من رفتار شرافتمندانه و انسانی است نه مقابله به مثل .

انرژی مثبت

چهارشنبه 30 دي 1394

👑 هفت کلید طلایی آرامش 👑

🌟قضاوت دیگران تاثیری بر زندگی من ندارد 🌟


🌟مردم وظیفه ندارند مرا درک کنند 🌟


🌟من مسئول اصلاح یا تربیت کردن دیگران نیستم 🌟


🌟از کسی در برابر لطفی که به او میکنم توقعی ندارم وگرنه این لطف را در حق او نمیکنم 🌟


🌟کسانی که رفتار نا جوانمردانه با من داشته اند توسط کائنات مجازات خواهند شد هرچند که هرگز من متوجه این نشوم 🌟


🌟دنیا سخاوتمند تر از آن است که موفقیت کسی راه موفقیت مرا تنگ کند 🌟


🌟ملاک من رفتار شرافتمندانه و انسانی است نه مقابله به مثل .