گروه آموزشی راز کنکور
تعیین عبارات درست و نادرست (شیمی دهم) تعیین عبارات درست و نادرست شیمی دهم تهیه شده توسط محمدرضا یوسفی فایل های ضمیمه بازديد : 3,401 زمان مطالعه کمتر از 1 دقیقه چاپ   تعیین عبارات درست و نادرست فصل اول شیمی دهم به همراه پاسخ تشریحی.   تهیه شده توسط محمد رضا یوسفیدانش آموز برتر کانون با میانگین تراز 7900 فایل های ضمیمه تعیین عبارات درست و نادرست دانلود 2578    پاسخ تشریحی دانلود 1343

شیمی 11

شنبه 30 تير 1397

تعیین عبارات درست و نادرست (شیمی دهم)

تعیین عبارات درست و نادرست شیمی دهم تهیه شده توسط محمدرضا یوسفی

 
تعیین عبارات درست و نادرست (شیمی دهم)

تعیین عبارات درست و نادرست فصل اول شیمی دهم به همراه پاسخ تشریحی.

 

تهیه شده توسط محمد رضا یوسفیدانش آموز برتر کانون با میانگین تراز 7900


فایل های ضمیمه